پردیس علامه طباطبایی ارومیه

اطلاعیه دانشجویی

عدم برگزاری جشنواره دانشجوی نمونه سال 99

همانگونه که مستحضر هستید جشنواره دانشجوی نمونه هرساله در نیمه دوم سال تحصیلی اجرا می شود . با وجود تداوم شرایط کرونایی در سراسر کشور و عدم حضور دانشجویان در دانشگاه ها و نداشتن فعالیت های بایسته مطابق با ضوابط تعریف شده در آئین نامه و شیوه نامه جشنواره مذکور، شورای عالی سیاست گذاری به استناد نامه شماره 74479/3/41 تاریخ 18/09/99 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصمیم به عدم برگزاری این جشنواره در سال جاری دارد . لذا کلیه متقاضیانی که مطابق با آئین نامه و شیوه نامه مصوب سال 98 شرایط لازم را دارا باشند می توانند در سال آتی نیز در صورت برگزاری جشنواره دانشجوی نمونه، شرکت نمایند.


نظرات کاربران