پردیس علامه طباطبایی ارومیه

اطلاعیه مهم برگزاری انتخابات الکترونیکی کانون های فرهنگی و انجمن های علمی پردیسها و مراکز استان آذربایجان غربی

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند انتخابات الکترونیکی کانون های فرهنگی و انجمن های علمی پردیسها و مراکز استان آذربایجان غربی از ساعت 8 صبح روز سه شنبه 25 آذر لغایت ساعت 24 روز چهارشنبه 26 آذر از طریق سامانه آموزش الکترونیکی به آدرس :  ELearning.cfu.ac.ir

برگزار خواهد گردید .

لذا اعضای محترم کانونهای فرهنگی و انجمن های علمی در بازه زمانی یادشده نسبت به رای دهی اقدام نمایند. 


نظرات کاربران