پردیس علامه طباطبایی ارومیه

حضور دکتر پایز سرپرست پردیس علامه طباطبایی آذربایجان غربی در ویدئو کنفرانس وزیر آموزش و پرورش و مدیران زن آذربایجان غربی

دکتر پایز سرپرست پردیس علامه طباطبایی آذربایجان غربی در ویدئو کنفراس وزیر آموزش و پرورش با مدیران زن استان آذربایجان غربی در نهاد آموزش و پرورش شرکت نمودند.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان مهین منافی در حاشیه این ویدئو کنفرانس افزود: تمرکز بر نقش آفرینی زنان در تربیت نسل آینده ، منجر به آینده بهتر، اقتصاد خلاق و مصونیت از آسیب های اجتماعی خواهد شد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان افزود: باید توانمندی زنان را  در آموزش نقش های کلیدی در تربیت فرزندان بالا ببریم وتمرکز بر نقش آفرینی زنان در تربیت نسل ، منجر به آینده بهتر، اقتصاد خلاق و مصونیت از آسیب های اجتماعی خواهد شد.

وی اظهار کرد: باید آموزش ارائه شده به دانش آموزان با روش های نوین و با کیفیت باشد و تلاش می کنیم که دسترسی همگان را به آموزش با کیفیت فراهم کنیم و فرصت های یادگیری برابر را در اختیار همه قرار دهیم.

وی با اشاره به اینکه توسعه کشور محصول نظام یادگیری است،گفت: اگر می خواهیم برای کشورمان آینده بهتر، اقتصاد خلاق و مصونیت از آسیب های اجتماعی داشته باشیم باید بر روی موضوع نقش آفرینی زنان در تربیت نسل در آموزش زنان و دانش آموزان تمرکز بیشتری داشته باشیم.


نظرات کاربران