پردیس علامه طباطبایی ارومیه

اولین سوگواره ملی(حریم فاطمی) دانشگاهیان

به پیوست نامه شماره 194631 مورخ 15/09/1399 وزارت علوم تحقیقات و فناوری، اولین سوگواره ملی(حریم فاطمی) دانشگاهیان که با همکاری دانشگاه صنعتی قم برگزار می‌گردد، جهت استحضار اساتید و دانشجویان ارسال می‌شود.


نظرات کاربران